Pravo na Korisnički servis

 • Svaka osoba je dobrodošla u našoj bolnici, bez obzira na jezik, religiju, rasu ili pripadnost nekoj grupaciji. Bez razlike, svi imaju pravo na usluge naše bolnice.
 • Naši pacijenti imaju pravo da budu informisani o svim ponudama i mogućnostima naše bolničke dijagnostike i tretmana, kao i kako da ima pristup tim uslugama.

Informacija i autoritet pristanka

 • Naši pacijenti sami ili njihovi zakonski predstavnici dobijaju preporučenu medicinsku proceduru, informaciju o mogućnostima rizika ili beneficija svake inicijative, alternative za svaku, uključujući proces razvoja zdravstvenog stanja. Svi postupci su razumljivi za pacijenta i urađeni sa kompletni informisanjem.
 • Naši pacijenti imaju pravo da prime kopiju aplikacije sa pisanim medicinskim listingom i procesom.
 • Naši pacijenti izvan zakonskih propisa, imaju pravo da objelodane i odobre lijek, da se pozivaju na ozbiljne štetne događaje vezane za bolesti, rizik od smrti, pitanje oporavka, šanse za uspjeh i odluče koji tretman će da primijene.
 • Naši pacijenti imaju pravo da prime tačnu inormaciju o evaluaciji i liječenju bola.
 • Naši pacijenti i njihovi rođaci imaju pravo da odluče o doniranim organima i drugima dobrima.
 • Naši pacijenti su informisani kako oni mogu učestvovati u kliničkom istraživanju i eksperimentima koje vodi naša bolnica. Pacijenti i njihovi rođaci koji su se dogovorili da učestvuju imaju pravo na sve informacije.
 • Naši pacijenti imaju pravo da imaju jasnu informaciju o misiji bolnice.

Pravo poznavanja i zamjene osoblja

 • Naši pacijenti imaju pravo da znaju identitet doktora, sestara i drugo zdravstveno osoblje odgovorno za njihov tretman, kao i da ih biraju i zamijene po potrebi.

Odabir prostorije i pravo zamjene

 • Naši pacijenti moraju da kompletiraju registracionu proceduru kao što to zahtijeva zakon i imaju pravo da izaberu i zamijene zdravstvenu instituciju.

Pravo da odbiju i zaustave tretman

 • Bez obzira na obaveznost situacije, uključujući i odgvornost za negadivne posljedice koje mogu proisteći, sam pacijent ima pravo da odbije tretman koji je plairan ili implementiran prije odbijanja.

Pravo na privatnost (Intimnost)

 • Naši pacijenti imaju pravo da imaju atmosferu privatnosti tokom tretmana.
 • Zdravstveni statue svih osoba primljenih u bolnici, njihovo stanje i lične informacije su zaštićene na svaki mogući način i ostaće povjerljive čak i nakon smrti.
  To će biti objašnjeno pacijentu na zahtjev prijema..

Pravo na poštovanje

 • Naši pacijenti imaju zaštićeni lični integritet i poštovanje u prijateljskoj atmosferi punoj razumijevanja, dok se vrše pregledi. Oni imaju puno pravo na prijateljsku atmosferu punu razumijevanja.

Pravo na zahtjev za konsultovanje

 • Sa dodatnom uplatom pacijent ima pravo da zahtijeva konsultaciju sa eskpertima iz različitih oblasti.

Pravo na zahtijevanje drugog mišljenja

 • Osim ljekara koji liječi pacijenta, drugi iste branše ima pravo da dobije informacije o statusu liječenja i zdravstvenog stanja pacijenta.

Pravo na izvođenje religioznih dužnosti

 • Bez obzira na religiozne razlike, naš pacijent ima pravo na izvođenje religioznih dužnosti dok god to ne ugrožava liječenje.

Prava bezbjednosti

 • Svako drži pravo i očekuje da bude bezbjedan u zdravstvenoj instituciji. Pacijenti ili njihovi rođaci imaju potrebu za zaštitom privatnosti njihovih života i vlasništva posjetilaca ili asistenata.
 • Djeca, osobe sa posebnim potrebama i stariji pacijenti (bez nadzora) su pod odgovarajućom zaštitom u našoj bolnici i sigurnosne mjere se preduzimaju.

Instrukcije za pacijente i njihove asistente

 • Naši pacijenti mogu da prime posjetu i društvo samo ako je to u skladu sa procedurama i principima koje definiše naša bolnica.

Mišljenje i sugestije o pravima

 • U slučaju povrede prava pacijenta, pacijent i njegova porodica imaju pravo da iniciraju žalbu na bolnicu koja je prethodno ocijenjena i kompletirana, te ima pravo i na to da bude informisan o ishodu žalbe.

Politike i prakse Institucije zdravstvene njege

 • Naši pacijenti imaju pravo da budu informisani o bolničkim pravilima i regulacijama koje se odnose na njih.

Tetkik ve Tedavi Bedelleri

 • pacijenti imaju pravo da znaju cijenu usluga koje plaćaju. Oni pitaju i primaju jasnu i detaljnu fakturu.

2016 © Copyright - Kollektif Tasarım

+382 67 174 556

SİZİ ARAYALIM