Pružanje informacija

  • Oni koji pružaju medicinske usluge, kao doktori i sestre, daju kompletnu i tačnu informaciju o zdravstvenom statusu.

Poštovanje preporuka

  • Odgovoran doktor preporučuje liječenje naših pacijenata u skladu sa instrukcijama doktora. Relevantno pridržavanje plana u skladu je sa administracijom zdravstvenog osoblja koje ima obavezu da ispuni cijeli plan.

Planirano liječenje

  • Doktor koji je odgovoran za pacijenta snosi posledice od odbijanja planiranog liječenja.

Usklađenost sa smjernicama zdravstvene ustanove

  • Naši pacijenti su odgovorni za usklađenost sa pravilima i praksom naše organizacije za zdravstvenu njegu.

Pokazivanje poštovanja

  • Naši pacijenti u zdravstvenim institucijama, njihovi rođaci i posjetioci bi trebalo da usklade mjere i pravila u slučaju zabranenih situacija kao što su pušenje, ogromna buka.

Kontrola infekcije

  • Naši pacijenti i njihovi rođaci bi trebali da budu svjesni pacijentove infektivne bolesti i da budu obazrivi po pitanju svih mjera.

Odgovornost plaćanja

  • Naši pacijenti su odgovorni za plaćanje pregleda i troškova liječenja. Namjerno oštećenje pribora i zaliha su takođe odgovornost pacijenta i njihovih rođaka.

Posjetilac pacijenta

  • Svi posjetioci bi trebali da poštuju sate posjete. Donošenje hrane, pića i drugih dobara i opreme od strane posjetilaca pacijenata bi trebalo da bude što je manje moguće.

2016 © Copyright - Kollektif Tasarım

+382 67 174 556

SİZİ ARAYALIM