Ljudski Resursi

insan-kaynaklari

Počevši od 2001. godine, kad smo počeli naše poslovanje kao najmodernija privatna zdravstvena ustanova u Istanbulu- Derman bolnica, uvijek smo nudili najbolje za zdravlje ljudi, pružajući bolje zdravlje i povećavajući kvalitet života.

Pod imenom Sante Plus bolnica u maju 2008. godine, bila je predstavljena kao novo ime u oblasti zdravstvene zaštite.

Sante Plus bolnica je zamišljena tako da nudi najsavremeniju tehnologiju i visokim međunarodnim standardima koji se primjenjuju u našoj bolnici.

Stručni tim sastavljen od našeg medicinskog osoblja i drugih članova našeg tima rade nesebično u procesu ovog usklađivanja doprinoseći poboljšanju naših usluga. Mi zadovoljavamo potrebe naših pacijenata i zaposlenih u bolnici. Kako bismo ljudima obezbjedili najbolje moguće liječenje i zdrav život, trudimo se da poboljšamo naše usluge u toplom i prijatnom ambijentu.

Naš pristup je orjentisan prema pacijentu i na taj način se trudimo da imamo razumjevanja prema našim pacijentima i njihovoj rodbini. Kontinuirano pratimo aktuelna zbivanja i naučno-istraživački rad i trudimo se da poboljšamo medicinske usluge koje pružamo.

Ukupno upravljanja kvalitetom sa ISO standardima je još jedan pokazatelj međunarodnih kvaliteta naših usluga. Pratimo najnovija tehnološka dostignuća u oblasti zdravstvenih usluga, kako bi se povisio produktivnost i kvaliteta, kao i efikasnost.

Kao organizacija i dio tima zaposlenih, postavili smo visoke i ambiciozne ciljeve. Usluga koje bolnica Santa plus nudi se stalno poboljšavaju; Razvoj tehnologije u našem regionu je omogućio da pružimo najbolji tretman. Naši ideali su da se krećemo naprijed i da dijelimo entuzijazam sa cijelim svijetom.

Vaše ime

Vaše prezime

Ime oca

Ime majke

Mjesto rođenja

Datum rođenja

Bračno stanje
U brakuSama(c)

Pol
MuškoŽensko

Stalna adresa

Fiksni broj telefona

Službeni broj telefona

Mobilni broj telefona

E-mail adresa

Ranije radno iskustvo (ako ga imate)

(1) Radno mjesto :

Pozicija:

Bruto plata:

Datum početka:

Datum završetka:

Razlog odlaska:


(2) Radno mjesto :

Pozicija:

Bruto plata:

Datum početka:

Datum završetka:

Razlog odlaska:


Obrazovanje
Srednja škola

Ime škole i adresa:

Smjer:

Datum diplomiranja i zvanje :


Fakultet

Ime fakulteta i adresa :

Smjer :

Datum diplomiranja i zvanje :


Dodatno obrazovanje (ako ga imate)

Ime škole i adresa :

Smjer:

Datum diplomiranja i zvanje:


Stručno usavršavanje (ako ga imate)

Ime institucije i adresa:

Smjer:

Datum diplomiranja i zvanje:

Poznavanje stranih jezika

1. Jezik


2. Jezik


3. Jezik

Prethodno radno iskustvo sa kumpjuterima, kompjuterskim jezicima i sistemima:

Služenje vojnog roka
ZavršenoOdloženoOslobođen

Ako ste oslobođeni, navedite razlog? Ako je odloženo, navedite datum do kada:

Ako je odgovor Da na sledeća pitanja, molim Vas da detaljno objasnite

Da li ste imali neko ozbiljno oboljenja?

Da li su Vam uskraćena neka od građanskih prava?

Da li ste osuđeni?

Imate li kakvih tjelesnih nedostataka?

Imate li vozačku dozvolu?

Vaše preporuke

(1)
Ime i prezime:

Pozicija:

Broj telefona:


(2)
Ime i prezime:

Pozicija:

Broj telefona:


(3)
Ime i prezime:

Pozicija:

Broj telefona:

Vezano za posao (Nije obavezno)

Kakav posao želite?

Koju platu očekujete?

Kad možete početi sa poslom?