Šta je bubrežni kamenac? Bubrežni kamenci su tvrde formacije minerala u mokraćnim kanalima. Šta ih…

Vođenje računa o svom tijelu nije rezervisano samo za stanje trudnoće, ali ovaj period svakako…

Menopauza je termin koji označava kraj menstrualnog ciklusa kod žena. Sama riječ je nastala od…

Šta je kašalj i kako nastaje? Normalna sluzokoža resporatornog trakta pomoću mukusa kojeg luči i…

Karcinom je nekontrolisano širenje ćelija i njihove migracije na druge organe u kojima se razmnožavaju….

Šta je abdominalni bol? Kako se dijagnostikuje? Iznenadna pojava bola u trbuhu koja se manifestuje…

• Ne pušite i ne konzumirajte alkohol alkohol (ne boravite u mjestima gdje ima dima…

Karcinom je vodeći zdravstveni problem 21. Vijeka. U nekim zemljama je čak češći od kardiovaskularnih…

Angiografija, odnosno koronarografija nije samo terapijska več i dijagnostilka metoda. U kojim situacijama se radio…